Nội dung chính

Chính Sách Kiểm Hàng

Khi mua hàng tại website, bạn được chấp nhận kiểm tra đơn hàng cùng đơn vị vận chuyển và trả toàn bộ đơn hàng lại cho nhà vận tải ngay tại thời điểm nhận hàng khi:

  • Sản phẩm bị rách bao bì, vỡ hỏng trong quá trình vận chuyển.
  • Sản phẩm bị giao sai, thiếu phụ kiện, thiếu quà tặng đi kèm.
  • Sản phẩm chuyển nhầm hàng, nhầm màu so với đơn đặt.
Thong bao định hướng
Để có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng xoay thiết bị của bạn